Mój Wielki Cygański Groundhopperski Weekend

Poważny film dokumentalny: "Mój Wielki Cygański Groundhopperski Weekend". Na podstawie 3-dniowej kartofliskowej ekspedycji do Czech. Współtowarzyszem podróży był sam Pan Prezydent zawieszonego portalu MyFootballWay.com